Bagaimana Menggunakan Perkhidmatan Pajak Gadai?

Perkhidmatan pinjaman wang tunai kami adalah mudah dan cepat kerana ia tidak memerlukan proses permohonan dan pemeriksaan kredit. Hanya bawa barang-barang berharga dan MyKad/Pasport anda ke kedai pajak gadai kami. Seluruh proses hanya mangambil masa selama lima minit dan melibatkan tiga langkah:

Langkah 1

Sila datang ke pajak gadai kami

Sila bawa barang-barang berharga dan MyKad/Pasport anda ke Pajak Gadai Foong Joo.

Seterusnya

Langkah 2

Proses pernilaian segera

Kami akan menjalankan proses pernilaian segera atas barang-barang berharga anda. Selepas itu, kami akan menawarkan harga gadai maksimum.

Seterusnya

Langkah 3

Terima wang dan surat pajak anda

Atas persetujuan anda, kami akan menyediakan pinjaman wang tunai dan surat pajak yang tercatat butir-butir barang berharga dan jumlah pinjaman.

Maklumat Lanjut:

  • Setiap pinjaman/gadaian mempunyai tempoh bayaran balik selama 6 bulan. Kadar bunga adalah 1.5%* sebulan atas jumlah wang pinjaman. Sebagai contoh, pinjaman sebanyak RM100.00 akan mempunyai kadar bunga sebanyak RM1.50 sebulan sahaja.
  • Pelanggan-pelanggan tidak perlu membayar bunga setiap bulan. Hanya bayar bunga bila menebus barangan berharga.
  • Kawan-kawan atau saudara-mara pelanggan juga boleh menebus barangan berharga bagi pihak pelanggan, tetapi mereka mesti membawa MyKad/Pasport mereka.
  • Jika surat pajak hilang, sila maklumkan kepada kami secepat mungkin untuk mengelakkan penebusan barangan berharga anda tanpa kebenaran.

*

Tertakluk kepada terma & syarat. Kadar faedah yang dibenarkan oleh Peraturan-Peraturan Pemegang Pajak Gadai 2004 tidak melebihi 2% sebulan. Jika sandaran tidak ditebuskan atau surat pajak tidak diperbaharui dalam masa 6 bulan seperti yang ditetapkan oleh Akta Pemegang Pajak Gadai 1972, kadar faedah 1.5% yang lebih rendah tidak berkenaan.

Penebusan

Pelanggan boleh menebuskan harta mereka pada bila-bila masa sebelum tarikh cukup tempoh (iaitu 6 bulan selepas tarikh digadaikan). Untuk penebusan, sila bawa surat pajak dan Mykad/Pasport serta jumlah wang pinjaman termasuk bunga yang perlu dibayar.

Pelanggan juga boleh melanjutkan tempoh pinjaman/gadai untuk 6 bulan lagi melalui pembayaran bunga. Kami akan menyediakan surat pajak yang baru.